Brand Logo
globe-image
th
down-chevron

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวิร์คเมท

วันที่มีผลบังคับใช้: 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

เฮลสเตอร์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “เวิร์คเมท”) และผู้ถือหุ้นและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “เวิร์คเมท กรุ๊ป” รับรู้ว่าท่านควรมีสิทธิทราบว่าเราเก็บข้อมูลอะไรจากท่าน และข้อมูลที่เราเก็บถูกใช้ เปิดเผยและแบ่งปันอย่างไร และท่านมีอำนาจควบคุมอะไรบ้างสำหรับข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้แบ่งปันกับเรา

“เวิร์คเมท กรุ๊ป” ดำเนินธุรกิจจัดหาทรัพยากรมนุษย์และฟังก์ชั่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ใช้บังคับกับข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมโดย “เวิร์คเมท กรุ๊ป” และบริษัทในเครือใด ๆ สำหรับผู้บริโภคในอดีตและในปัจจุบันอันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า บริการ เว็บไซต์ ไมโครไซต์ และโมบายแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่เราเสนอในนามของเราหรือในนามของผู้อื่น

โปรดอ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อย่างรอบคอบและติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อวิตกกังวลใด ๆ ท่านมั่นใจได้ว่า “เวิร์คเมท กรุ๊ป” ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย และยินดีรับข้อมูลป้อนกลับใด ๆ ในประเด็นเหล่านี้ หากท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือ

ข้อวิตกกังวลใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ เป็นอย่างอื่น โปรดติดต่อเราได้ที่ info@Workmate.asia

เราสันนิษฐานว่าท่านได้อ่านและเห็นชอบกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับการยอมรับและความยินยอมของท่านแก่การเก็บข้อมูลดังกล่าวของเราและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ “เวิร์คเมท” ระหว่างฝ่ายที่ใช้บริการของ “เวิร์คเมท” (“ทีแอนด์ซี”) และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว คำศัพท์ใด ๆ ที่มิได้นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ใน “ทีแอนด์ซี” ข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ให้ใช้บังคับและถือตาม

“เวิร์คเมท” เก็บข้อมูลอะไร?

เราอาจเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เมื่อท่านใช้บริการใด ๆ ของ “เวิร์คเมท” เราเก็บข้อมูลที่ท่านเลือกแบ่งปันกับเรา ตัวอย่างเช่น บริการส่วนใหญ่ของเรากำหนดให้ท่านตั้งค่าบัญชีเบื้องต้น ดังนั้นเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เช่น ตำแหน่งและชื่อ-นามสกุล ของท่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านเลือกสำหรับประวัติของท่าน ที่อยู่อีเมล์ของท่าน ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน สถานที่ตั้งของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน วันเดือนปีเกิดของท่าน และข้อมูลทางการเงินของท่าน นอกจากนี้ เราเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านซึ่งไม่ใช่ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้เรียกว่า “ข้อมูลทั่วไป” เช่น ข้อมูลป้อนกลับของท่านและการตอบแบบสำรวจของท่าน ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากเรา และความต้องการเกี่ยวกับการสื่อสารของท่านเพื่อให้ผู้อื่นค้นหาท่านได้ง่ายยิ่งขึ้น เรายังอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างแก่เราซึ่งจะสามารถมองเห็นได้แบบสาธารณะในบริการของเรา เช่น รูปโปรไฟล์ น้ำหนักของท่าน ประสบการณ์ในการทำงานและคุณสมบัติของท่าน หรือข้อมูลระบุตัวตนที่มีประโยชน์อื่น ๆ เมื่อท่านติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือติดต่อกับเราในทางอื่นใด เราจะเก็บข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ท่านยินยอม เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลที่ท่านป้อนไว้ทางเว็บไซต์ของ “เวิร์คเมท” หรือ โมบายแอพพลิเคชั่น หรือที่ท่านได้จัดหาให้เราในลักษณะอื่นใด โปรดทราบว่าเมื่อเราจัดหาตัวอย่างข้อมูลใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ตัวอย่างดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่ละเอียดถี่ถ้วน

ข้อมูลจากไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้) เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ “เวิร์คเมท” หรือคลิ๊กโฆษณา เราอาจส่งไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้) เพิ่มเติมไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นใด

ท่านอ่านตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านใหม่เพื่อปฏิเสธไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้) ทั้งหมดหรือเพื่อแสดงเมื่อมีการส่งไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้) อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของ “เวิร์คเมท” อาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมถ้าไม่มีไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้)

การเข้าใช้งานและข้อมูลอื่น   เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของ “เวิร์คเมท” อีเมล์ โฆษณา หรือเนื้อหาอื่นที่เราจัดหาไว้หรือให้บริการในนามของเราบนเว็บไซต์อื่น ไมโครไซต์ หรือโมบายแอพพลิเคชั่น เซิร์ฟเวอร์ของเราบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ การเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้รวมถึงการร้องขอเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพีแอดเดรส) ประเภทบราวเซอร์ ภาษาบราวเซอร์ วันที่และเวลาที่ท่านร้องขอ และไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้) ตั้งแต่ 1 ไฟล์ขึ้นไปที่อาจระบุบราวเซอร์หรือบัญชีของท่านแก่เรา

การกระทำอื่นเช่นปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาอาจถูกรวมไว้ในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเรา ในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ไมโครไซต์ หรือ

โมบายแอพพลิเคชั่น เราอาจใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ เช่น จาวาสคริปต์ เพื่อวัดผลและเก็บข้อมูลการใช้งาน รวมทั้งเวลาการตอบสนองต่อเว็บไซต์ ข้อบกพร่องในการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลปฏิสัมพันธ์ของหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อนหน้าเอกสารบนจอภาพ คลิ๊ก และการใช้เม้าส์) และวิธีการที่ใช้เพื่อเลื่อนออกจากหน้าเว็บไซต์

การสำรวจ    เว็บไซต์ของ “เวิร์คเมท” หรือโมบายแอพพลิเคชั่น อาจขออนุญาตเพื่อส่งอีเมล์ถึงท่านซึ่งมีลิงค์ไปยังการสำรวจที่เราใคร่ขอให้ท่านเข้ามีส่วนร่วม และอาจนำเสนอการสำรวจแก่ท่านภายในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว หากท่านเข้ามีส่วนร่วมในการสำรวจเหล่านี้ เราจะเก็บคำตอบของท่านในการสำรวจดังกล่าว

“เวิร์คเมท” ใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร?

การจัดการบัญชีของท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เราเก็บไว้เพื่อจัดการบัญชีของท่าน

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่และการพัฒนาบริการ ตลอดจนให้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแก่ท่าน

การติดต่อท่าน   เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เราเก็บจากท่านหรือบุคคลภายนอกเพื่อติดต่อท่านโดยทางอีเมล์ ไดเร็กเมล์ โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น เช่น การส่งข้อความ เฟสบุ๊ค และทวิตเตอร์ ในแต่ละกรณีที่จัดหาไว้โดยการเห็นชอบกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ซึ่งถือว่าท่านได้ให้อนุญาตแก่เราในการส่งการสื่อสารดังกล่าวไปยังท่านและท่านไม่เลือกเป็นอย่างอื่นในการรับการสื่อสารดังกล่าว เรายังอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อให้การสื่อสารทางการบริหารแก่ท่านเป็นครั้งคราวไป

เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด   เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เราเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานวิจัยตลาดภายในโดยปกปิดชื่อ

สิ่งนี้รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำการวิจัยตลาด การวิเคราะห์และการสำรวจ (เป็นครั้งคราวไปร่วมกับหุ้นส่วนหรือลูกค้าของเรา) เพื่อเข้าใจถึงความชื่นชอบของท่าน พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ หรือจัดหาเป็นการส่วนตัวหรือปรับปรุงสินค้าและบริการที่เราเสนอแก่ท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของท่านจะไม่ถูกขายแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดแก่ท่าน

เพื่อพัฒนา ประเมิน ปรับปรุง และจัดส่งสินค้าและบริการของเรา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เราเก็บไว้เพื่อพัฒนา ประเมิน ปรับปรุง และจัดส่งสินค้าและบริการของเรา

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราทราบจากข้อมูลที่เราเก็บไว้ว่าหุ้นส่วนหรือสินค้าหรือบริการบางประเภทมีคุณค่าสูงแก่ผู้ใช้จดทะเบียน เราอาจเสนอบริการเพิ่มเติมสำหรับสินค้าเหล่านั้น

เพื่อจัดส่งโฆษณาเฉพาะตัวท่านและข้อมูลอื่นแก่ท่าน เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อจัดส่งโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา และ/หรือสินค้าและบริการของลูกค้าและ/หรือหุ้นส่วนของเราหรือของผู้อื่นบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์อื่น โมบายแอพพลิเคชั่น หรือในช่องทางการตลาดอื่น

ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลการลงทะเบียนที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านเพื่อจัดส่งไปยังท่าน โดยทางช่องทางใด ๆ เหล่านั้น โฆษณาที่เราหรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เราส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการที่คิดว่าท่านอาจสนใจ

เรายังอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกซึ่งโฆษณาเครือข่ายเพื่อจัดส่งโฆษณาเหล่านี้ เครือข่ายเหล่านี้ใช้ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อจัดทำเนื้อหาโฆษณาเฉพาะตัวที่ท่านเห็น และเพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่พวกเขาจัดส่ง

บริษัทเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เราจัดหาไว้ และบริษัทเหล่านี้จัดเก็บข้อมูลเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ภายในเครือข่ายโฆษณาเพื่อให้บริการนี้แก่เรา

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของท่านที่เราเก็บไว้เพื่อปฏิบัติตามการสอบสวนตามกฎหมาย หมายเรียกหรือหมายค้น กระบวนพิจารณาและคำสั่งศาล การเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของทางราชการในระดับชาติ ระดับเทศบาลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่ใช้บังคับ

การคุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของ “เวิร์คเมท” หรือผู้ใช้จดทะเบียนของเรา เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เราเก็บไว้เพียงเท่าที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อบังคับใช้หรือใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อตกลงของเรากับผู้ใช้จดทะเบียน และ/หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ “เวิร์คเมท” ผู้ใช้จดทะเบียนของเราและผู้อื่น

“เวิร์คเมท” แบ่งปันข้อมูลของท่านอย่างไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ปิดบังหรือติดแฮชแท็คหรือปกปิดชื่อ กับลูกค้าหรือหุ้นส่วนของเรา หรือบุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยตลาดเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ของการทำตลาดโดยบุคคลภายนอกแก่ท่าน

การใช้กับการลงโฆษณางาน เมื่อท่านสมัครงานตามที่ “เวิร์คเมท” โพสต์ไว้ เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เลือกไว้กับพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทฯ ที่ลงโฆษณางานไว้สำหรับระยะเวลาลงโฆษณางาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลท่านเพื่อการจ้างงานในตำแหน่งที่เสนอ

การทำงานกับบริษัทโดยใช้แพลตฟอร์มของ “เวิร์คเมท” บริษัทใด ๆ ที่ใช้บริการของ “เวิร์คเมท” เพื่อบริหารกำลังแรงงานใด ๆ หรือทั้งหมดอาจเสนองานแก่ท่านโดยการส่งข้อความไปยังท่าน หากท่านยอมรับข้อเสนอการว่าจ้างดังกล่าว “เวิร์คเมท” จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปใด ๆ หรือทั้งหมดกับบริษัทฯ และพนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและจัดเตรียมงานของท่าน การติดตามเวลาและการเข้าทำงานของท่าน เพื่อคำนวณค่าตอบแทนและเงินโบนัสของท่าน เพื่อจ่ายเงินเดือนและ/หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน

การแข่งขัน การชิงโชค และการสำรวจ เราอาจส่งเสริมหรือเสนอการแข่งขัน การชิงโชค ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายในลักษณะเดียวกัน หรือการสำรวจที่ 

“เวิร์คเมท” และบริษัทอื่นใดอาจเป็นผู้ร่วมสนับสนุน หรือบริษัทต่าง ๆ นอกเหลือจาก “เวิร์คเมท” อาจเป็นผู้สนับสนุน

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หรือทั้งหมดที่เก็บไว้โดยผ่านข้อเสนอเหล่านี้ หรือการสำรวจอาจถูกแบ่งปันกับผู้สนับสนุนหรือบริษัทอื่นที่แสดงไว้ในแบบฟอร์มรายการ ในกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือในการสำรวจดังกล่าว (ถ้ามี)

ตัวแทนและผู้ให้บริการ เราว่าจ้างบริษัทและปัจเจกบุคคลอื่นเพื่อให้บริการและฟังก์ชั่นบางอย่างในนามของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อส่งอีเมล์และพัสดุทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูล ให้บริการทางการตลาด ประมวลผลแอพพลิเคชั่น จัดหาผลการค้นหาและลิงค์ต่าง ๆ (รวมทั้งรายการและลิงค์ที่จ่ายเงินแล้ว) และให้บริการแก่ลูกค้า

เราจะใช้ความพยายามของเราอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาเพื่อเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดหาไว้แก่พวกเขาเฉพาะที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของตนและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

บริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก  เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ที่ปิดบังหรือติดแฮชแท็คหรือปกปิดชื่อไว้ที่เราเก็บไว้ กับบริษัทวิจัยตลาดที่เป็นบุคคลภายนอก และบริษัทอื่นที่ไม่อยู่ในเครือซึ่งอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตไว้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การจับคู่กับชุดข้อมูลเพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานวิจัย

ข้อมูลที่เราแบ่งปันกับบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในเครือตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ เราสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่อนุญาตไว้โดยกฎหมาย

ที่ใช้บังคับ

การโอนกิจการ  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการควบคุมในกิจการของ “เวิร์คเมท” (ไม่ว่าโดยการควบกิจการ การขายหรือเป็นอย่างอื่น) ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของท่านอาจถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าวและอาจถูกใช้โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การคุ้มครอง “เวิร์คเมท” และผู้อื่น  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านแก่บุคคลภายนอกเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หมายเรียกพยาน หรือหมายค้น หรือในกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย

เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เราเชื่อว่าเหมาะสมเพื่อใช้บังคับหรือใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อตกลงของเรากับผู้ใช้จดทะเบียน เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ “เวิร์คเมท” ผู้ใช้จดทะเบียนของเราและผู้อื่น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันกลฉ้อฉลและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

โดยความยินยอมของท่าน นอกเหนือจากข้างต้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านกับผู้อื่นเพียงเท่าที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลทั่วไป  เรายังอาจจัดหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านแก่ลูกค้า หุ้นส่วน หรือผู้อื่น เพื่อการทำตลาด การวิเคราะห์ และวัตถุประสงค์อื่น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการจัดซื้อของท่านอาจถูกรวมไว้กับข้อมูลการซื้อของผู้ใช้จดทะเบียนรายอื่น และถูกวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของข้อเสนอตกลงว่าจ้างหรือการโฆษณา และผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันกับลูกค้า หุ้นส่วนหรือผู้อื่น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  “เวิร์คเมท กรุ๊ป” มุ่งมั่นที่จะได้รับและเก็บรักษาความไว้วางใจของท่าน เราเข้าใจถึงความต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของท่านยังคงมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัว และเราได้ใช้กาปฏิบัติด้านความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เฉพาะพนักงานของ “เวิร์คเมท” และผู้ให้บริการซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานของตนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของท่าน โปรดจำไว้ว่าท่านยังมีส่วนสำคัญในความปลอดภัยของข้อมูล ท่านไม่ควรแบ่งปันรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน (ถ้ามี) กับบุคลใดก็ตาม

ถ้าท่านรู้สึกว่ารหัสผ่านของท่านไม่ปลอดภัย ท่านควรเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านทันที หลังจากท่านดำเนินการแล้วเสร็จโดยใช้โมบายแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์

ของเรา ท่านควรลงทะเบียนเพื่อออกจากระบบและออกจากบราวเซอร์ของท่านเพื่อว่าบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน

การประชุมออนไลน์  โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปใด ๆ ที่ท่านสมัครใจให้รวมไว้ในกระดานข่าว ห้องสนทนา และการประชุมออนไลน์อื่นที่เราอาจเสนอไว้อาจมีบุคคลใดที่สามารถเข้าถึงการประชุมเหล่านั้นมองเห็นและใช้ได้ “เวิร์คเมท” ไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปดังกล่าว

การเก็บข้อมูลจากเด็ก

สินค้าหรือบริการของเราไม่ได้จัดหาไว้เพื่อการใช้หรือการซื้อโดยเด็ก ดังนั้น “เวิร์คเมท” ไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ จากเด็กอายุต่ำกว่า 17 

(สิบเจ็ด) ปี ถ้าท่านเชื่อว่าเราอาจมีข้อมูลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 17 (สิบเจ็ด) ปี โปรดติดต่อเรา

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

โปรดทราบว่า “เวิร์คเมท” สงวนสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวไป ดังนั้นโปรดทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้บ่อยครั้ง เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวไปในหน้านี้ และถ้าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมทางโมบายแอพพลิเคชั่นของเรา ทางเว็บไซต์ของเรา หรือทางอีเมล์ไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ที่เรามีอยู่ในแฟ้มข้อมูลในบัญชีของท่าน

การปรับปรุงแก้ไขแต่ละครั้งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะถูกระบุไว้ด้านบนของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ พร้อมวันที่มีผลบังคับใช้ของการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว และเรายังจะเก็บรักษาการปรับปรุงแก้ไขครั้งก่อน ๆ ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ในแฟ้มเก็บถาวรเพื่อการทบทวนของท่าน

การเก็บรักษาข้อมูล

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของท่านไว้สำหรับบันทึกของเราเป็นเวลา 2 ปีหลังจากการเข้ามีส่วนร่วมหรือการดำเนินการครั้งสุดท้ายของท่านกับ “เวิร์คเมท” เว้นแต่และจนกระทั่งท่านขอให้เราทำลายข้อมูลของท่าน แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

การเคารพต่อความยินยอมของท่านและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปดังกล่าวเกี่ยวกับท่านได้ถูกใช้หรืออาจถูกใช้หรือเปิดเผยโดย “เวิร์คเมท” ภายในปีที่ผ่านมา หรือมีความประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านสำหรับการใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคลหรือข้อมูลทั่วไปดังกล่าว ท่านอาจติดต่อเราได้ที่ info@Workmate.asia  เราจะให้ความเอาใจใส่กับการร้องขอของท่านให้ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้

บทนิยามคำศัพท์สำคัญ

“บัญชี” หมายถึง บัญชีที่ท่านกำหนดไว้กับ “เวิร์คเมท”

“กฎหมายที่ใช้บังคับ” หมายถึง กฎหมายของประเทศสิงคโปร์

“ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้)” หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่มีตัวอักษรเรียงต่อเนื่องกันซึ่งถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้) อนุญาตให้เว็บไซต์ดังกล่าวจดจำบราวเซอร์ของท่าน ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (คุ้กกี้)” อาจจัดเก็บข้อมูลความชื่นชอบของผู้ใช้และข้อมูลอื่น

“ข้อมูลทั่วไป” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอื่น และข้อมูลอื่นที่อาจถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านโดยตรงหรือโดยทางอ้อม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ยังอาจรวมถึงตำแหน่งและชื่อ-นามสกุลของท่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ท่านเลือกสำหรับโปรไฟล์ของท่าน ที่อยู่ทางอีเมล์ของท่าน สถานที่ตั้งของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน วันเดือนปีเกิดของท่าน และข้อมูลทางการเงินของท่าน

“ผู้ใช้จดทะเบียน” หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อรับบริการใด ๆ ที่เราได้จัดหาไว้ เช่นโดยผ่านเว็บไซต์ของเราหรือทางโมบายแอพพลิเคชั่น

“เวิร์คเมท หรือเว็บไซต์ของเรา” หมายถึง เว็บไซต์ใด ๆ ที่ “เวิร์คเมท” และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของหรือใช้งานเป็นอย่างอื่น

“การยกเลิกการสมัครใช้งาน” หมายถึง การยกเลิกการสมัครใช้งานจากอีเมล์ทั้งหมดในอนาคต คลิ๊กลิงค์เพื่อยกเลิกการสมัครใช้งานในอีเมล์ต้อนรับ หรืออีเมล์ใด ๆ ที่จะให้ไว้ในภายหลังจาก “เวิร์คเมท” ท่านยังอาจส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ info@Workmate.asia

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนหน้า